Over onze producten en prijzen

De vermelde prijzen zijn uw aankoopprijzen, excl. BTW, geldig tot de vermelde datum en voor de opgegeven hoeveelheden. De prijzen van kabel kunnen aangepast worden in functie van de koperkoers op het ogenblik van de bestelling.

Stock producten (code A en B): op voorraad onder voorbehoud, worden niet kosteloos teruggenomen.
Non-stock producten (code C), leveringstermijn op aanvraag, kunnen niet teruggenomen, noch afbesteld worden.
Betalingsvoorwaarden: volgens overeenkomst, akkoord.
De levering wordt uitgevoerd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden die u op eenvoudig verzoek kan bekomen.
Gelieve bij bestelling steeds het OFFERTENUMMER en/of BESTELBONNUMMER te vermelden aub.

In het kader van de Europese Reglementering van de Bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR), van toepassing op kabels in de Europese Unie sinds 1 juli 2016, mogen de kabelproducenten vanaf 1 juli 2017 enkel nog kabels op de markt brengen - dus produceren en verkopen - conform de nieuwe norm EN 50575 wanneer deze bestemd zijn om gebruikt te worden voor permanenteinstallaties van gebouwen en civieltechnische bouwwerken. Volgens de Nota 74 van de FOD Economie, laat de Belgische wetgever echter zonder beperking in de tijd het gebruik toe van de huidige kabels aan de normering NBN C 30-004 F1, F2, SA en SD of kabels met een gelijkwaardig veiligheidsniveau. Dit betekent bijgevolg dat wanneer onze voorraden van kabels NBN C 30-004 F1, F2, SA en SD die vallen onder het CPR uitgeput zijn, wij u enkel nog producten zullen kunnen leveren conform de nieuwe norm EN 50575. Het betere prestatievermogen op het vlak van de brand reactie van die nieuwe producten zal tariefwijzigingen met zich meebrengen zowel voor offertes als voor lopende bestellingen en contracten.